Stok Karne Yönetimi Nedir ?

Stokların doğru takip edilip, verimli bir şekilde yönetilmesi işletmelerin ortak ihtiyaçlarından biri. Şu anki piyasa şartlarında artan ve çeşitlenen müşteri talepleri, işletmelerde büyük tutarlardaki stoklarla çalışmayı gerektiriyor. Geleneksel stok kontrolü ise rekabetin ve karmaşıklığın yüksek olduğu ve teknolojiye göre değişen üretim ortamlarının ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterli olamıyor. Sayıları milyonlara ulaşabilen stok kodlarının yönetilememesi, stokların doğru tutulamaması ve bloklu takip gibi yöntemlerin uygulanamaması, işletmelerde zarara yol açan önemli nedenler arasında yer alıyor.